درام درمانی
25
اکتبر

درام درمانی

درام درمانی درام درمانی چیست؟ در دهه ی 1920 بود که روان شناسی رومانیایی به نام ژاکوب مورنو مشاهده کرد که زمانی که افراد رل پلی و تئاتر تجربی...

ادامه مطلب