به سوی طبیعت وحشی محصول 2007
23
ژانویه

به سوی طبیعت وحشی محصول 2007

به سوی طبیعت وحشی محصول 2007 به سوی طبیعت وحشی محصول 2007 یک درمان ماجراجویی به کارگردانی شان پن است و به زندگی کریستوفر مکندلیس می پردازد که تصمیم...

ادامه مطلب