درخشش ستارگان پانیذ در تئاتر شهر
02
سپتامبر

این بار ستارگان پانیذی در آسمان تئاتر شهر می درخشند

درخشش ستارگان پانیذ در تئاتر شهر نمایشنامه خوانی دیوان تئاتر آل طی اجراهای متعدد خود در چندین جشنواره پذیرفته شد و افتخاراتی را در این زمینه هنری به دست...

ادامه مطلب