ایمجن پوتز
13
مه

ایمجن پوتز

ایمجن پوتز زاده ی سوم جون 1989 در لندن، بازیگر انگلیسی است. او به دلیل بازی در اثر 28 هفته بعد، توانست به شهرت برسد. همچنین مردم او را...

ادامه مطلب