تئاتردرمانی در شرق تهران
14
نوامبر

تئاتردرمانی در شرق تهران

تئاتردرمانی در شرق تهران تئاتردرمانی در شرق تهران در آموزشگاه بازیگری پانیذ به مدیریت سرکار خانم خلوتی به خوبی انجام می شود. این روزها کودکان و نوجوانان زیادی وجود...

ادامه مطلب