پرتقال کوکی محصول 1971
20
مارس

پرتقال کوکی محصول 1971

پرتقال کوکی محصول 1971 پرتقال کوکی محصول 1971 یک فیلم در ژانر جنایی و پادآرمان شهر است که به کارگردانی استنلی کوبریک ساخته شده است. پرتقال کوکی توانست به...

ادامه مطلب