هانیتا افتخاری

تاریخ عضویت: 1390/8/3

مهارت ها: مدلینگ

رزومه ی کاری:

  • شاید برای شما اتفاق بیفتد در دو قسمت
  • جامعه دران
  • تیزر بانک پاسارگاد
  • پاهای بیقرار منوچهر هادی
  • هشتاد و هفت متر به کارگردانی کیانوش عیاری