ثنا لطفی

تاریخ تولد: 1388/11/14

مهارت ها: نواختن ساز، تسلط به زبان های خارجی

رشته ی ورزشی: شنا

رزومه ی کاری:

  • چهار راه استانبول
  • خانه ی ایرانی کار آقای مجید عباسی در نقش اصلی
  • من بزرک نیستم کاری از آقای شهریاری
  • تئاتر سورئال آقای امیرحسین علیپور در نقش اصلی