یگانه کشاورزی

شماره ی عضویت: 253

تاریخ تولد: 1390/2/15

مهارت ها: نواختن بلز و فلوت

رشته های ورزشی: شنا و ژیمناستیک

رزومه ی کاری:

  • بازی در تئاتر كنسرت اجباري
  • بازی در  تئاتر كدو قلقي زن