یونس کریمی

تاریخ تولد: ۸۵/۸/۲۲

شماره عضویت : 1040

مهارت ها: حافظ جزء ۳۰ قران

رزومه کاری:

  • 5 فیلم کوتاه
  • بازی در یک فیلم کوتاه به عنوان نقش اصلی
  • تئاتر
  • یک تیزر
  • یک نمایش نامه خوانی
  • یک سریال