یونس کریمی

تاریخ تولد: ۸۵/۸/۲۲

شماره عضویت : 1040

مهارت ها: حافظ جزء ۳۰ قران

رشته های ورزشی: فوتبال، نینجتسو

رزومه کاری:

  • 10 فیلم کوتاه
  • بازی در چند فیلم کوتاه به عنوان نقش اصلی
  • چند تا تئاتر
  • 2 تیزر
  • یک نمایش نامه خوانی
  • یک سریال