یاسین روح افزا

تاریخ تولد: ۱۳۹۲٫۰۸٫۲۰

شماره عضویت : 917

مهارت: نواختن بلز

رزومه کاری:

  • تئاتر هزار و یک شب