گلبرگ محمدی

شماره ی عضویت: 443.1276

تاریخ تولد: 1391/1/20

مهارت ها: تنبک

رزومه کاری:

  • تله فیلم داستانی گنجینه.
  • تئاتر قصه خوب خدا 15 سانس اجرا داشت.
  • تئاتر نمکستان 50 سانس اجرا شد.
  • تئاتر کوسمه گلین که یک سانس اجرا خیابانی داشت.
  • تئاتر خاله سارا 5 روز اجرا خیابانی داشت.
  • تئاتر جنگ کور که در 9 تیر 97 به مدت 15 روز به اجرا خواهد رفت.
  • فیلم کوتاه (گاهی چشماتو رو ببند )
  • تیتراژ الاچیق