کیارش عابدینی

شماره ی عضویت: 282

تاریخ تولد: 1392/3/15

رشته ی ورزشی: ژیمناستیک

رزومه ی کاری:

  • سریال محکومین