کسری میرمحمدی

تاریخ تولد: 22/4/89

شماره عضویت : 1389

رزومه کاری:

  • بازی در تیزرهای تلویزیونی
  • مدلینگ لباس کودک