پریا پارسا

شماره ی عضویت: 558

تاریخ تولد: 8/4/90

مهارت: زبان

رزومه کاری:

  • فقط حضور در فیلم تلویزیونی دختر گمشده به عنوان هنرور