پریا عباسی

شماره ی عضویت: 1544

تاریخ تولد: 6/2/84

مهارت: طراحی، نواختن ویولن، زبان انگلیسی، فیلمنامه نویسی

رزومه کاری:

  • نمایش چرا شهر پر تنهاست در جشنواره تئاتر پانیذ