پرهام قادری

شماره ی عضویت: 006

تاریخ تولد: 1381/8/12

مهارت ها: زبان انگلیسی، ساز تنبک، تنبور

رشته های ورزشی: ووشو کمربند بنفش، تنیس روی میز

رزومه ی کاری:

  • اجرای تئاتر در مدرسه