پارسا گلزار

تاریخ تولد:1385/5/31

مهارت ها: نواختن پیانو، زبان انگلیسی

رشته ی ورزشی: کاراته