هلیا جوکار

تاریخ تولد: ۱۲/۲/۸۹

شماره عضویت: ۷۱۹

رزومه کاری:

  • تمرین یک تیاتر در جشنواره آقای سیحونی
  • یک ویدیو موزیک به کارگردانی