هستی نوری

شماره ی عضویت: ۲۴۶

تاریخ تولد: 1388/3/2

مهارت ها :پیانو

رشته های ورزشی: والیبال و اسکیت

رزومه کاری:

  • اجرای تیزر یه گله جا
  • اجرای تیزر مجموعه ی شاپرک
  • مصاحبه در برنامه ی یه گله جا