هامون قربانی

شماره ی عضویت: 451

تاریخ تولد: 1388/1/1

مهارت: ساز پیانو

رشته ورزشی: شنا, بوکس

رزومه کاری:

  • اجرای یک تاتر خصوصی برای دفاع مقدس