میلاد کاووسی

شماره ی عضویت: 839

تاریخ تولد: 1383/3/9

مهارت: کلاس نقاشی و طراحی، کلاس زبان انگلیسی، کامپیوتر