مهیار رمضانی

شماره ی عضویت: 736

تاریخ تولد: ۱۳۸۴/۸/۸

مهارت: مهارت به زبان انگلیسی

رشته ورزشی: بسکتبال