مهسا ربیعی

تاریخ تولد: 17/ 6 / ۱۳79

رشته ی ورزشی: بسکتبال

رزومه ی کاری:

  • مجری و بازیگر برنامه ی عینک در شبکه ی دو سیما
  • مجری مستند فرش دستبافت
  • فیلم کوتاه رومئو و ژولیت جشنواره ی 100 تئاتر
  • کلیپ پنجه ی آفتاب