مهدی داودی راد

شماره عضویت: 171/1148

تاریخ تولد 1390/2/10

مهارت ها: نواختن پیانو، زبان انگلیسی، قصه نویسی، فیلمبرداری، بازیگری

رزومه کاری:

تجربه حضور در تئاتر و چندین