مهدی خلیلی

شماره ی کارت: 146

تاریخ تولد: 1380/10/5

مهارت ها: زبان انگلیسی

رشته های ورزشی: والیبال و سوارکاری

رزومه ی کاری:

  • بازی در 14 جشنواره تاتر نوجوان
  • شرکت در جشنواره فیلم سازی