مهدیس سیفی پور

شماره ی عضویت: ۳۵۵

تاریخ تولد: ۱۳۷۲/۴/۴

مهارت ها: نواختن سنتور، تسلط به زبان همدانی، لهجه ترکی

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم کوتاه برای مدرسه