مهدیار آزار فر

تاریخ تولد: 1387

شماره عضویت : 1206

مهارتها: 47 دقیقه مهارت دیالوگ گویی در تئاتر

رزومه کاری:

  • بازی در سریال سرباز
  • همکاری با آقایان مهدی صفا, خشایار راد, داریوش هاشمی, مجید شهریاری, مهدی محبی