ملیکا سعید پور

رزومه ی کاری:

 • سریال هشدار پلیس به کارگردانی سام مقدم
 • تله فیلم توادسه سالگی به کارگردانی امیر مقدم
 • سریال دختری به نام آهو به کارگردانی قدرت الله صلح میرزایی
 • سریال سقوط یک فرشته به کارگردانی بهرام بهرامیان
 • سریال راستش و بگو به کارگردانی آهنج
 • سریال بی خداحافظی به کارگردانی احمد امینی
 • فیلم سینمایی گیر افتاده به کارگردانی افتخاری
 • فیلم سینمایی بازگشت بی بازگشت به کارگردانی ذوالفقاری
 • فیلم سنیمایی ماه در مه به کارگردانی حیدری
 • تئاتر نامزد ویولت به کارگردانی نسیم تاجیک
 • تئاتر سارا کورو به کارگردانی ساناز خورسندی
 • تئاتر داستان یک عذرخواهی به کارگردانی امید رضا سپهری