ملیکا سادت حسینی

تاریخ تولد: 13/6/86

شماره عضویت : 1262

مهارت: زبان، خیاطی، هنری، مدلهای متفاوت تا کردن لباس ها، تزئین ژله سالاد، نقاشی

رشته ورزشی: تکواندو، اسکیت، طناب