مسیحا عشوری

شماره ی عضویت: 920

تاریخ تولد: ۹۲/۱/۲۶

رشته ورزشی: فوتبال آکادمی, شنا در سطح مقدماتی