محمد مهدی اشتری

تاریخ تولد: 16/11/84

شماره عضویت : 914

مهارت:اشنا به زبان انگلیسی، علاقمند به بازیگری و تا حدودی موفق در این حرفه، علاقمند و موفق در رشته نقاشی رنگ روغن

رشته ورزشی: علاقمند به فوتبال

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم دستکش که هنوز نمایش داده نشده
  • بازی در تئاتر خورشید کاروان در ایوانکی