محمد سینا میرزا نیا

شماره ی عضویت: 854

تاریخ تولد: ۸۶/۲/۲۷

رشته ورزشی:والیبال, فوتبال

رزومه کاری:

  • کار در دو فیلم کوتاه
  • فیلم نیمروز کارگردانی آقای مهدویان(در حد 5دقیقه)