محمد سام میرزایی رضایی

تاریخ تولد: 1389,06,04

شماره عضویت : 698

مهارت: نوازنده گیتار

رزومه کاری:

  • کار در فیلم کوتاه _تیزر(دستکش فوتبالی)