محمد حسین ملکی

شماره ی عضویت: 203

تاریخ تولد: 1381/1/17

رشته های ورزشی: فوتبال به صورت حرفه ای و بوکس

رزومه ی کاری:

  • فیلم کوتاه عاصی
  • تئاتر متروپل