محمد جواد صلح میرزایی

شماره ی عضویت: 951

تاریخ تولد: ۱۳۸۰/۱۰/۱۰

رزومه کاری:

  • اجرای تئاتر
  • بازی در یک فیلم کوتاه