محمد هادی جعفری

شماره ی عضویت:

تاریخ تولد: 9/9/88

رشته ورزشی: بدمینتون

مهارت: شطرنج

رزومه کاری:

  • یک تیزر برای بیمه سرمد
  • سریال ن . خ آقای سعید آ قاخانی
  • بازی در یک فیلم سینمایی
  • تاتر کشتی حیوانات در موسسه پانیذ