محمدرضا اکبری

تاریخ تولد: 24/1/1384

شماره عضویت : 466

مهارت: مسلط به زبان انگلسی

رزومه کاری:

  • بازی در سریال حکایت های کمال
  • وبازی در صحنه های تئاتری در ترکیه