مبينا مرادى

شماره ی عضویت: 335

تاریخ تولد: 1385/2/7

 مهارت ها: نقاشى و نواختن پيانو

  • دستيار كارگردان فيلم هم سياره اى ها
  • شرکت در جشنواره ی پانیذ