مبینا شکی

تاریخ تولد: 22/8/82

شماره عضویت : 949

مهارت: بازیگری

رزومه کاری:

  • فیلم کوتاه