مانی لاسمی

شماره ی عضویت: 01

تاریخ تولد: 81/9/16

رزومه کاری:

  • بازی در چندین کار تئاتر وودی آلن, خاله سوسکه, دو کاج, قلقلی کجایی
  • دریافت جایزه در جشنواره پانیذ در تئاتر خاله سوسکه
  • بازی در یک فیلم نوبت اکران
  • سابقه خوانندگی در رامسر و تلویزیون
  • اجرا در کنار شهرام لاسمی (قلقلی)
  • اجرا در کنار پژمان بازغی (کودک شو)
  • اجرا در شبکه دو به همراه (مجید قناد)
  • مصاحبه در شبکه آموزش