مانی آخشی

شماره ی عضویت: 653/215

تاریخ تولد: 1389/8/25

مهارت ها: نواختن ساز و زبان انگلیسی

رزومه ی کاری:

  • بازی در سریال هشت و نیم دقیقه، عاشقانه و محکومین
  • اجرا در سر سفره خدا