فرهاد ایران پور

شماره ی عضویت: 424

مهارت ها: عکاسی فیلمبرداری و تدوین، تسلط به زبان کردی و تا حدودی انگلیسی

رشته های ورزشی: بکس و کشتی