فرزاد شریف پور

تاریخ تولد: 1382

مهارت ها: عکاسی

رشته های ورزشی: بسکتبال، اسکیت بورد

رزومه ی کاری:

 • تئاتر اتللو
 • تئاتر کله پوکها
 • تئاتر شاه لیر
 • تئاتر هچلهف
 • تئاتر کوتی موتی
 • تئاتر مرگ
 • تئاتر خاله سوسکه
 • تئاتر این که میگن زندگی
 • تئاتر هملت
 • تئاتر گوهر شب چراغ
 • تئاتر آی کیو مث
 • فیلم پدرها و دوچرخه ها
 • فیلم پدرها
 • فیلم بچه نشو
 • سریال اسمشو نیار
 • سریال سنگ
 • فیلم بمب یک عاشقانه
 • فیلم کلبه چوبی
 • فیلم ترمینال
 • فیلم سینمایی سوت پایان