فاطیما کیومرثی

تاریخ تولد: 1388/5/4

رزومه ی کاری:

  • فعالیت در تئاتر و تیتراژ