فاطمه پاک سرشت نائینی

تاریخ تولد: 89/9/17

شماره ی عضویت:

رزومه کاری:

  • اجرای تئاتر روباه و خروس در آمفی تئاتر رودهن در سال 95-96
  • اجرای تئاتر خرگوش ها در سرای محله تابستان 96
  • شرکت در پانزدهمین جشنوار پانیذ در تئاتر چارلی و کارخانه شکلات سازی