فاطمه رمضانی

شماره ی عضویت: 601

تاریخ تولد: ۱۳۸5/۸/14

مهارت: نواختن پیانو, کامپیوتر, نقاشی, خوشنویسی, زبان انگلیسی, زبان ترکی استانبولی

رشته های ورزشی: بسکتبال, شنا

رزومه کاری:

  • شرکت در تئاتر های مدرسه