علی کمالی

تاریخ تولد: 1379/10/1

رشته های ورزشی: والیبال، تنیس، بسکتبال

رزومه ی کاری:

  • نقش اصلی در فیلم جشنواره