علی مهریار

شماره ی کارت عضویت: 234

تاریخ تولد: 1378/10/8

رشته های ورزشی: فوتبال، پینگ پنگ، بدمینتون