علی رضا لطیفی

شماره عضویت: 1163

تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۰۹/۰۱

مهارت: رانندگی, بدنسازی